Extra geld voor betere schuldhulpverlening

Staatssecretaris van Sociale Zaken Jetta Klijnsma trekt de komende drie jaar 7,5 miljoen euro extra uit voor een betere schuldhulpverlening.

Ze wil bereiken dat mensen die er zelf niet in slagen hun schulden af te lossen, vaker op de juiste manier worden geholpen.

“Mensen mogen zich niet in de steek gelaten voelen”, zegt de bewindsvrouw. Volgens de wet moet een gemeente bij iedereen die aanklopt om hulp, individueel bepalen welke hulp het beste past. Klijnsma vreest dat dit nog weleens misgaat, al gaat er ook heel veel goed.

Daarom wil ze onderzoek naar de toegankelijkheid van schuldhulpverlening in de praktijk. De professionaliteit van de schuldhulpverlening moet omhoog en de registratie van de problematiek verbeterd.

Ander systeem

De Amsterdamse wethouder Arjan Vliegenthart (sociale zaken) pleit voor een ander systeem van schuldhulpverlening.

”Staatssecretaris Klijnsma wil investeren in de kwaliteit van het dweilen, Amsterdam wil de kraan dichtdraaien. Zolang we de oorzaken van de schuldenproblematiek niet aanpakken, de vaste lasten voor mensen vaak te hoog zijn, het moeilijk is om toeslagen aan te vragen en we een belastingdienst hebben die niet meewerkt, worden we het probleem nooit de baas.”

Ombudsman vindt dat schuldhulpverlening tekortschiet

De schuldhulpverlening schiet tekort. Wie de overheid om hulp vraagt bij het aanpakken van schulden, ondervindt tal van drempels.

Dat stelt de Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, in een rapport. “De overheid denkt dat mensen er wel uitkomen, maar dat is een illusie”, aldus Van Zutphen.

De instanties zouden uitgaan van een standaard. “Voldoe je daar niet aan, dan val je buiten de boot”, zegt de ombudsman. “Het mag nooit de bedoeling zijn dat de burger wordt buitengesloten, omdat hij niet in de standaardmal van schuldhulpverdeling past.”

Van Zutphen stelde al eerder dat de overheid te weinig rekening houdt met mensen die onvoldoende zelfredzaam zijn en mede daardoor schulden opbouwen.

Toegang

Zo krijgen ondernemers en mensen met een eigen woning vaak geen toegang tot schuldhulpverlening, maar er wordt ook geen passend alternatief aangeboden. Ook de procedures zouden te lang duren en niet goed worden afgehandeld.

Gemeenten hebben echter een zorgplicht op dit gebied, daarom roept de ombudsman staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) op om in gesprek te gaan met de gemeenten om de knelpunten aan te pakken.

Klijnsma

”Gemeenten kunnen en moeten maatwerk leveren en schuldhulpverlening moet laagdrempelig zijn. Daarom geeft het kabinet jaarlijks reeds 100 miljoen euro extra aan gemeenten voor armoedebestrijding en schuldhulpverlening”, reageerde Klijnsma.

De klachten neemt ze ”zeer serieus”. Het rapport is voor haar ”een belangrijke aanvulling” op een beoordeling van gemeentelijke schuldhulpverlening die binnenkort naar de Kamer gaat. Op basis van dat stuk gaat ze ”met gemeenten en andere betrokkenen aan de slag met verbeteringen.” De bevindingen van de ombudsman gaan ook een rol spelen.