Budget Coaching

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat cliënten vaak, na beëindiging van hun budgetbeheer, na enige tijd weer terecht komen in de zelfde situatie als voor het budgetbeheer. Vaak is het voor cliënt niet duidelijk op welke wijze hij/zij een goede financiële huishouding moet voeren. Het is dan ook van groot belang dat de cliënt leert om te gaan met zijn/haar geld. Dit leren omgaan met het inkomen en uitgavenpatroon is van essentieel belang om te voorkomen dat cliënt een terugval krijgt.

Een belangrijk onderdeel van de stichting is dan ook een persoonlijke begeleiding op het gebied van budgettering. De aanpak die de stichting in deze hanteert is die van persoonlijke coaching. Bij elke cliënt wordt gekeken naar de behoeften en hierop wordt een op maat gesneden plan samengesteld. Vaak is er reeds sprake van coaching terwijl cliënt nog in budgetbeheer zit. Het komt echter ook voor dat er alleen behoefte is aan budgetbegeleiding zonder dat er sprake is van budgetbeheer.

U dient zich te realiseren dat uw levenspatroon zich bij de hier bovengenoemde dienst niet specifiek op het sociaal minimum niveau hoeft te zijn.