Algemeen

Er zijn een aantal trajecten die een schuldenaar zou kunnen doorlopen. De stichting Schuldhulpverlening Flevoland kan u hierover uitgebreid advies geven. In Nederland onderscheiden wij twee hoofdtrajecten;

Het Minnelijke traject

Schuldbemiddeling

Bij schuldbemiddeling bemiddelen wij tussen u en uw schuldeisers, teneinde met uw geld uw schuld af te lossen, over een periode van 3 tot 5 jaar.

– Schuldsanering

Bij schuldsanering krijgt u een rentedragende lening (saneringskrediet) van de gemeentelijke kredietbank of de stadsbank. Hiermee wordt uw schuld in een keer afgelost. Vervolgens gaat u aflossen aan de kredietbank. Uw gehele inkomen of uitkering gaat hierbij rechtstreeks naar de kredietbank.

De stichting Schuldhulpverlening Flevoland houdt zich voornamelijk bezig met schuldbemiddeling. Dit is ook het meest sociale regime van de genoemde trajecten. Bij schuldbemiddeling bemiddelen wij tussen u en uw schuldeisers, teneinde met uw geld uw schuld af te lossen, over een periode van 3 tot 5 jaar.

Het Wettelijke traject

Bij het wettelijke traject tenslotte, de WSNP genaamd (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen), wordt via de rechtbank een regeling afgedwongen waarmee de schuldeisers akkoord moeten gaan. Deze periode duurt drie jaar en is het meest strenge regime. U krijgt een bewindvoerder toegewezen en u wordt gedurende de regeling volledig ‘aan financiële banden’ gelegd.

U dient zich te realiseren dat uw levenspatroon zich bij alle hier bovengenoemde regelingen op het sociaal minimum of net daaronder bevindt.

Budgetbeheer en/of Budgetcoaching

Naast het uitvoeren van minnelijke schuldhulpverlening trajecten, houdt de stichting zich eveneens bezig met budgetbeheer en budgetcoaching. De stichting richt zich hierbij vooral op diegenen in de samenleving die door omstandigheden niet in staat zijn hun financiële huishouding goed uit te voeren en/ of gezond te houden.

In Nederland hebben ruim 200.000 huishoudens te kampen met problematische schulden. Behoort ook ú daartoe?

  • Heeft u schulden die u niet kunt afbetalen? Bijvoorbeeld omdat uw inkomen lager is dan uw vaste lasten?

  • Is uw inkomen plotseling gedaald terwijl uw uitgaven hetzelfde zijn of heeft u uw budget onverstandig besteed?

  • Heeft u moeilijkheden met administratie voeren of weet u niet wat u werkelijk kan uitgeven?

  • Vindt u het vervelend om hulp te vragen of weet u niet waar u moet beginnen?

Wij wijzen u de weg in de wereld van de schuldhulpverlening, budgetbeheer of persoonlijke coaching. Verder kunnen wij u informeren over het verschil tussen vrijwillige en wettelijke regelingen, wie bij deze trajecten betrokken zijn en hoe u ervoor in aanmerking komt. Daarna bent u zelf aan zet.